THÉP HỘP 75x150x3.2

Thứ bảy - 28/05/2016 14:55

Thép hộp 75x150x3.2, Thép hộp 75x150x4.0, Thép hộp 75x150x4.5, Thép hộp 75x150x5.0, Thép hộp 75x150x6.0, Thép hộp 75x150x9.0 và các loại hộp 60x120, 100x150, 150x200, 150x300, 200x350, 200x400...

THÉP HỘP CHỮ NHẬT 75x150x3 2

THÉP HỘP CHỮ NHẬT 75x150x3 2

Công ty thép Thuận Thiên nhập khẩu và cung cấp các loại thép hộp với độ dày từ 3.2mm tới 20mm.
Mác thép: SS400, Q235, Q345, S235JR, S355JR....
Ngoài ra chúng tôi còn cung cấp thép hộp vuông size lớn 100x100 tới 400x400
 
  Độ dày (mm) Khối Lượng (kg/m) Khối lượng
(kg/cây)
  Thép hộp chữ nhật 10x30
Thép hộp chữ nhật 10x30x0.7 0.7 2.53 15.18
Thép hộp chữ nhật 10x30x0.8 0.8 2.87 17.22
Thép hộp chữ nhật 10x30x0.9 0.9 3.21 19.26
Thép hộp chữ nhật 10x30x1 1 3.54 21.24
Thép hộp chữ nhật 10x30x1.1 1.1 3.87 23.22
Thép hộp chữ nhật 10x30x1.2 1.2 4.2 25.2
  Thép hộp chữ nhật 13x26
Thép hộp chữ nhật 13x26x0.7 0.7 2.46 14.76
Thép hộp chữ nhật 13x26x0.8 0.8 2.79 16.74
Thép hộp chữ nhật 13x26x0.9 0.9 3.12 18.72
Thép hộp chữ nhật 13x26x1.0 1 3.45 20.7
Thép hộp chữ nhật 13x26x1.1 1.1 3.77 22.62
Thép hộp chữ nhật 13x26x1.2 1.2 4.08 24.48
Thép hộp chữ nhật 13x26x1.4 1.4 5.14 30.84
  Thép hộp chữ nhật 20x40
Thép hộp chữ nhật 20x40x0.7 0.7 3.85 23.1
Thép hộp chữ nhật 20x40x0.8 0.8 4.38 26.28
Thép hộp chữ nhật 20x40x0.9 0.9 4.9 29.4
Thép hộp chữ nhật 20x40x1.0 1 5.43 32.58
Thép hộp chữ nhật 20x40x1.1 1.1 5.93 35.58
Thép hộp chữ nhật 20x40x1.2 1.2 6.4 38.4
Thép hộp chữ nhật 20x40x1.4 1.4 7.47 44.82
Thép hộp chữ nhật 20x40x1.5 1.5 7.97 47.82
Thép hộp chữ nhật 20x40x1.8 1.8 9.44 56.64
Thép hộp chữ nhật 20x40x1.2 2 10.4 62.4
  Thép hộp chữ nhật 25 x 50
Thép hộp chữ nhật 25x50x0.8 0.8 5.51 33.06
Thép hộp chữ nhật 25x50x0.9 0.9 6.18 37.08
Thép hộp chữ nhật 25x50x1.0 1 6.84 41.04
Thép hộp chữ nhật 25x50x1.1 1.1 7.5 45
Thép hộp chữ nhật 25x50x1.2 1.2 8.15 48.9
Thép hộp chữ nhật 25x50x1.4 1.4 9.45 56.7
Thép hộp chữ nhật 25x50x1.5 1.5 10.09 60.54
Thép hộp chữ nhật 25x50x1.8 1.8 11.98 71.88
Thép hộp chữ nhật 25x50x2 2 13.23 79.38
  Thép hộp chữ nhật 30 x 60
Thép hộp chữ nhật 30x60x0.7 0.7 5.9 35.4
Thép hộp chữ nhật 30x60x0.8 0.8 6.64 39.84
Thép hộp chữ nhật 30x60x0.9 0.9 7.45 44.7
Thép hộp chữ nhật 30x60x1.0 1 8.25 49.5
Thép hộp chữ nhật 30x60x1.1 1.1 9.05 54.3
Thép hộp chữ nhật 30x60x1.2 1.2 9.8 58.8
Thép hộp chữ nhật 30x60x1.4 1.4 11.43 68.58
Thép hộp chữ nhật 30x60x1.5 1.5 12.21 73.26
Thép hộp chữ nhật 30x60x1.8 1.8 14.53 87.18
Thép hộp chữ nhật 30x60x2 2 16.05 96.3
Thép hộp chữ nhật 30x60x2.5 2.5 19.78 118.68
Thép hộp chữ nhật 30x60x2.8 2.8 21.97 131.82
  Thép hộp chữ nhật 40x80
Thép hộp chữ nhật 40x80x0.8 0.8 9.5 57
Thép hộp chữ nhật 40x80x0.9 0.9 10.06 60.36
Thép hộp chữ nhật 40x80x1.0 1 11.08 66.48
Thép hộp chữ nhật 40x80x1.1 1.1 12.16 72.96
Thép hộp chữ nhật 40x80x1.2 1.2 13.24 79.44
Thép hộp chữ nhật 40x80x1.4 1.4 15.38 92.28
Thép hộp chữ nhật 40x80x1.5 1.5 16.45 98.7
Thép hộp chữ nhật 40x80x1.8 1.8 19.61 117.66
Thép hộp chữ nhật 40x80x2 2 21.7 130.2
Thép hộp chữ nhật 40x80x2.5 2.5 26.85 161.1
Thép hộp chữ nhật 40x80x2.8 2.8 29.88 179.28
Thép hộp chữ nhật 40x80x3 3 31.88 191.28
  Thép hộp chữ nhật 50x100
Thép hộp chữ nhật 50x100x1.1 1.1 15.37 92.22
Thép hộp chữ nhật 50x100x1.2 1.2 16.75 100.5
Thép hộp chữ nhật 50x100x1.4 1.4 19.33 115.98
Thép hộp chữ nhật 50x100x1.5 1.5 20.68 124.08
Thép hộp chữ nhật 50x100x1.8 1.8 24.69 148.14
Thép hộp chữ nhật 50x100x2 2 27.34 164.04
Thép hộp chữ nhật 50x100x2.5 2.5 33.89 203.34
Thép hộp chữ nhật 50x100x3 3 40.33 241.98
  Thép hộp chữ nhật 60x120
Thép hộp chữ nhật 60x120x1.4 1.4 23.5 141
Thép hộp chữ nhật 60x120x1.8 1.8 29.79 178.74
Thép hộp chữ nhật 60x120x2 2 33.01 198.06
Thép hộp chữ nhật 60x120x2.3 2.5 40.98 245.88
Thép hộp chữ nhật 60x120x2.8 2.8 45.7 274.2
Thép hộp chữ nhật 60x120x3 3 48.83 292.98
Thép hộp chữ nhật 60x120x4 4 64.21 385.26
   Thép hộp chữ nhật 75x150
 Thép hộp chữ nhật 75x150x3.2 3.2 10.8 64.8
 Thép hộp chữ nhật 75x150x4.5 4.5 14.9 89.4
 Thép hộp chữ nhật 75x150x6 6 19.3 115.8
 Thép hộp chữ nhật 75x150x9 9 27.6 165.6
   Thép hộp chữ nhật 100x150
 Thép hộp chữ nhật 100x150x3.2 3.2 12 72
 Thép hộp chữ nhật 100x150x4.5 4.5 16.6 99.6
 Thép hộp chữ nhật 100x150x6 6 21.7 130.2
 Thép hộp chữ nhật 100x150x9 9 31.1 186.6
 Thép hộp chữ nhật 100x150x12 12 39.7 238.2
   Thép hộp chữ nhật 125x175
 Thép hộp chữ nhật 125x175x4.5 4.5 20.1 120.6
 Thép hộp chữ nhật 125x175x6 6 26.4 158.4
 Thép hộp chữ nhật 125x175x9 9 38.2 229.2
 Thép hộp chữ nhật 125x175x12 12 49.1 294.6
   Thép hộp chữ nhật 100x200
 Thép hộp chữ nhật 100x200x4.5 4.5 20.1 120.6
 Thép hộp chữ nhật 100x200x6 6 26.4 158.4
 Thép hộp chữ nhật 100x200x9 9 38.2 229.2
 Thép hộp chữ nhật 100x200x12 12 49.1 294.6
   Thép hộp chữ nhật 150x200
 Thép hộp chữ nhật 150x200x4.5 4.5 23.7 142.2
Thép hộp chữ nhật 150x200x6 6 31.1 186.6
Thép hộp chữ nhật 150x200x9 9 45.3 271.8
Thép hộp chữ nhật 150x200x12 12 58.5 351
   Thép hộp chữ nhật 150x250
 Thép hộp chữ nhật 125x500x4.5 4.5 27.2 163.2
 Thép hộp chữ nhật 125x500x6 6 35.8 214.8
 Thép hộp chữ nhật 125x500x9 9 52.3 313.8
 Thép hộp chữ nhật 125x500x10 10 59.7 358
 Thép hộp chữ nhật 125x500x12 12 67.9 407.4
   Thép hộp chữ nhật 200x300
 Thép hộp chữ nhật 200x300x6 6 45.2 271.2
 Thép hộp chữ nhật 200x300x9 9 66.5 399
 Thép hộp chữ nhật 200x300x12 12 86.8 520.8
   Thép hộp chữ nhật 150x350
 Thép hộp chữ nhật 150x350x6 6 45.2 271.2
 Thép hộp chữ nhật 150x350x9 9 66.5 399
 Thép hộp chữ nhật 150x350x12 12 86.8 520.8
  Thép hộp chữ nhật 250x350
 Thép hộp chữ nhật 250x350x6 6 54.7 328.2
 Thép hộp chữ nhật 250x350x9 9 80.6 483.6
 Thép hộp chữ nhật 250x350x12 12 106 636
   Thép hộp chữ nhật 200x400
 Thép hộp chữ nhật 200x400x6 6 54.7 328.2
 Thép hộp chữ nhật 200x400x9 9 80.6 483.6
 Thép hộp chữ nhật 200x400x12 12 106 636

 
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn

Sản phẩmmới
Thống kê
  •   Đang truy cập 18
  •   Máy chủ tìm kiếm 1
  •   Khách viếng thăm 17
 
  •   Hôm nay 1,236
  •   Tháng hiện tại 11,444
  •   Tổng lượt truy cập 409,280
Hỗ trợ Online
Kinh doanh
Mr Phong
0916 333 935
Mr Dương
0933 01 9899