THÉP HỘP VUÔNG 160X160

Thứ năm - 17/03/2016 11:33

Thép hộp vuông 160x160x5
Thép hộp vuông 160x160x6
Thép hộp vuông 160x160x8
Thép hộp vuông 160x160x10
Thép hộp vuông 160x160x12

Thép hộp vuông 160x160

Thép hộp vuông 160x160

Thép hộp vuông 160x160 được nhập khẩu trực tiếp và cung ứng cho thị trường trong nước.
Mác thép: SS400, S330, Q195, Q235, Q345, S235JR, S355JR, A36....
 Ứng dụng: sườn,kệ, giường, thành phần cấu trúc hỗ trợ các tòa nhà, cầu, đường cao tốc, băng tải, đường ray an toàn, cần trục, cẩu, thiết bị thể thao, thiết bị gia dụng, công nghiệp  ô tô, công nghiệp điện, công nghiệp xây dựng, công nghiệp đóng tàu, dầu, khí nội thất và sản xuất máy móc nông nghiệp...
 
    Độ dày
mm
 Khối lượng/cây 
kg
Khối lượng/m
kg
Thép hộp vuông 20x20
1 Thép hộp vuông 20x20x0.7 0.7                       2.55                  0.42
2 Thép hộp vuông 20x20x0.8 0.8                       2.89                  0.48
3 Thép hộp vuông 20x20x0.9 0.9                       3.24                  0.54
4 Thép hộp vuông 20x20x1.0 1                       3.58                  0.60
5 Thép hộp vuông 20x20x1.1 1.1                       3.92                  0.65
6 Thép hộp vuông 20x20x1.4 1.4                       4.91                  0.82
7 Thép hộp vuông 20x20x2.0 2                       6.78                  1.13
Thép hộp vuông 25x25
1 Thép hộp vuông 25x25x0.7 0.7                       3.20                  0.53
2 Thép hộp vuông 25x25x0.8 0.8                       3.65                  0.61
3 Thép hộp vuông 25x25x0.9 0.9                       4.09                  0.68
4 Thép hộp vuông 25x25x1 1                       4.52                  0.75
5 Thép hộp vuông 25x25x1.1 1.1                       4.95                  0.83
6 Thép hộp vuông 25x25x1.2 1.2                       5.38                  0.90
7 Thép hộp vuông 25x25x1.4 1.4                       6.22                  1.04
8 Thép hộp vuông 25x25x2.0 2                       8.67                  1.44
Thép hộp vuông 30x30
1 Thép hộp vuông 30x30x0.7 0.7                       3.86                  0.64
2 Thép hộp vuông 30x30x0.8 0.8                       4.40                  0.73
3 Thép hộp vuông 30x30x0.9 0.9                       4.93                  0.82
4 Thép hộp vuông 30x30x1.0 1                       5.46                  0.91
5 Thép hộp vuông 30x30x1.1 1.1                       5.99                  1.00
6 Thép hộp vuông 30x30x1.2 1.2                       6.51                  1.09
7 Thép hộp vuông 30x30x1.4 1.4                       7.54                  1.26
8 Thép hộp vuông 30x30x1.5 1.5                       8.05                  1.34
9 Thép hộp vuông 30x30x1.8 1.8                       9.56                  1.59
10 Thép hộp vuông 30x30x2.0 2                     10.55                  1.76
11 Thép hộp vuông 30x30x2.5 2.5                     12.95                  2.16
12 Thép hộp vuông 30x30x3.0 3                     15.26                  2.54
Thép hộp vuông 40x40
1 Thép hộp vuông 40x40x0.8             0.8                       5.91                  0.98
2 Thép hộp vuông 40x40x0.9             0.9                       6.63                  1.10
3 Thép hộp vuông 40x40x1.0             1.0                       7.35                  1.22
4 Thép hộp vuông 40x40x1.1             1.1                       8.06                  1.34
5 Thép hộp vuông 40x40x1.2             1.2                       8.77                  1.46
6 Thép hộp vuông 40x40x1.4             1.4                     10.18                  1.70
7 Thép hộp vuông 40x40x1.5             1.5                     10.88                  1.81
8 Thép hộp vuông 40x40x1.8             1.8                     12.95                  2.16
9 Thép hộp vuông 40x40x2.0             2.0                     14.32                  2.39
10 Thép hộp vuông 40x40x2.5             2.5                     17.66                  2.94
11 Thép hộp vuông 40x40x3             3.0                     20.91                  3.49
Thép hộp vuông 50x50
1 Thép hộp vuông 50x50x1.1             1.1                     10.13                  1.69
2 Thép hộp vuông 50x50x1.2             1.2                     11.03                  1.84
3 Thép hộp vuông 50x50x1.4             1.4                     12.82                  2.14
4 Thép hộp vuông 50x50x1.5             1.5                     13.71                  2.28
5 Thép hộp vuông 50x50x1.8             1.8                     16.35                  2.72
6 Thép hộp vuông 50x50x2.0             2.0                     18.09                  3.01
7 Thép hộp vuông 50x50x2.5             2.5                     22.37                  3.73
8 Thép hộp vuông 50x50x2.8             2.8                     24.90                  4.15
9 Thép hộp vuông 50x50x3             3.0                     26.56                  4.43
Thép hộp vuông 60x60
1 Thép hộp vuông 60x60x1.2             1.2                     13.29                  2.22
2 Thép hộp vuông 60x60x1.4             1.4                     15.46                  2.58
3 Thép hộp vuông 60x60x1.5             1.5                     16.53                  2.76
4 Thép hộp vuông 60x60x1.8             1.8                     19.74                  3.29
5 Thép hộp vuông 60x60x2.0             2.0                     21.85                  3.64
6 Thép hộp vuông 60x60x2.5             2.5                     27.08                  4.51
7 Thép hộp vuông 60x60x2.8             2.8                     30.17                  5.03
8 Thép hộp vuông 60x60x3             3.0                     32.22                  5.37
9 Thép hộp vuông 60x60x3.2             3.2                     34.24                  5.71
Thép hộp vuông75x75
1 Thép hộp vuông75x75x5 5                     65.94                10.99
Thép hộp vuông 90x90
1 Thép hộp vuông 90x90x1.8             1.8                     29.91                  4.99
2 Thép hộp vuông 90x90x2             2.0                     33.16                  5.53
3 Thép hộp vuông 90x90x2.5             2.5                     41.21                  6.87
4 Thép hộp vuông 90x90x2.8             2.8                     46.00                  7.67
5 Thép hộp vuông 90x90x3             3.0                     49.17                  8.20
6 Thép hộp vuông 90x90x4             4.0                     64.81                10.80
Thép hộp vuông 100x100
1 Thép hộp vuông 100x100x1.8             1.8                     33.30                  5.55
2 Thép hộp vuông 100x100x2             2.0                     36.93                  6.15
3 Thép hộp vuông 100x100x2.5             2.5                     45.92                  7.65
4 Thép hộp vuông 100x100x3             3.0                     54.82                  9.14
5 Thép hộp vuông 100x100x4             4.0                     72.35                12.06
6 Thép hộp vuông 100x100x4.5             4.5                     80.96                13.49
7 Thép hộp vuông 100x100x5             5.0                     89.49                14.92
8 Thép hộp vuông 100x100x6             6.0                   106.26                17.71
9 Thép hộp vuông 100x100x8             8.0                   138.66                23.11
10 Thép hộp vuông 100x100x9             9.0 154.30                25.72
11 Thép hộp vuông 100x100x10           10.0                   169.56                28.26
12 Thép hộp vuông 100x100x12           12.0                   198.95                33.16
Thép hộp vuông 120x120
1 Thép hộp vuông 120x120x5             5.0                   108.33                18.06
2 Thép hộp vuông 120x120x6             6.0                   128.87                21.48
3 Thép hộp vuông 120x120x8             8.0                   168.81                28.13
4 Thép hộp vuông 120x120x9             9.0                   188.21                31.37
5 Thép hộp vuông 120x120x10           10.0                   207.24                34.54
6 Thép hộp vuông 120x120x12           12.0                   128.87                21.48
7 Thép hộp vuông 120x120x12.5 12.5                   168.81                28.13
Thép hộp vuông 125x125
1 Thép hộp vuông 125x125x5             5.0                   113.04                18.84
2 Thép hộp vuông 125x125x6             6.0                   134.52                22.42
3 Thép hộp vuông 125x125x6.3             6.3                   140.89                23.48
4 Thép hộp vuông 125x125x8             8.0                   176.34                29.39
5 Thép hộp vuông 125x125x9             9.0                   196.69                32.78
6 Thép hộp vuông 125x125x9.5             9.5                   206.72                34.45
7 Thép hộp vuông 125x125x10           10.0                   216.66                36.11
Thép hộp vuông 140x140
1 Thép hộp vuông 140x140x4x5             5.0                   127.17                21.20
2 Thép hộp vuông 140x140x6x6             6.0                   151.47                25.25
3 Thép hộp vuông 140x140x8x8             8.0                   198.95                33.16
Thép hộp vuông 150x150
1 Thép hộp vuông 150x150x4             4.0                   110.03                18.34
2 Thép hộp vuông 150x150x4.5             4.5                   123.35                20.56
3 Thép hộp vuông 150x150x5             5.0                   136.59                22.77
4 Thép hộp vuông 150x150x6             6.0                   162.78                27.13
5 Thép hộp vuông 150x150x8             8.0                   214.02                35.67
6 Thép hộp vuông 150x150x10           10.0                   263.76                43.96
Thép hộp vuông 160x160
1 Thép hộp vuông 160x160x5             5.0                   146.01                24.34
2 Thép hộp vuông 160x160x6             6.0                   174.08                29.01
3 Thép hộp vuông 160x160x8             8.0                   229.09                38.18
4 Thép hộp vuông 160x160x10           10.0                   282.60                47.10
5 Thép hộp vuông 160x160x12           12.0                   334.60                55.77
Thép hộp vuông 175x175
1 Thép hộp vuông 175x175x4.5 4.5 144.55                24.09
2 Thép hộp vuông 175x175x5 5 160.14                26.69
3 Thép hộp vuông 175x175x6 6 191.04                31.84
4 Thép hộp vuông 175x175x8 8 251.70                41.95
5 Thép hộp vuông 175x175x9 9 281.47                46.91
6 Thép hộp vuông 175x175x10 10 310.86                51.81
7 Thép hộp vuông 175x175x12 12 368.51                61.42
Thép hộp vuông 180x180
1 Thép hộp vuông 180x180x5             5.0                   164.85                27.48
2 Thép hộp vuông 180x180x6             6.0                   196.69                32.78
3 Thép hộp vuông 180x180x8             8.0                   259.24                43.21
4 Thép hộp vuông 180x180x10           10.0                   320.28                53.38
Thép hộp vuông 200x200
1 Thép hộp vuông 200x200x4             4.0                   147.71                24.62
2 Thép hộp vuông 200x200x4.5             4.5                   165.74                27.62
3 Thép hộp vuông 200x200x5             5.0                   183.69                30.62
4 Thép hộp vuông 200x200x6             6.0                   219.30                36.55
5 Thép hộp vuông 200x200x8             8.0                   289.38                48.23
6 Thép hộp vuông 200x200x10           10.0                   357.96                59.66
7 Thép hộp vuông 200x200x12           12.0                   425.03                70.84
8 Thép hộp vuông 200x200x12.5           12.5                   441.56                73.59
9 Thép hộp vuông 200x200x16           16.0                   554.65                92.44
Thép hộp vuông 220x220
1 Thép hộp vuông 220x220x4             4.0 162.78                27.13
2 Thép hộp vuông 220x220x4.5             4.5 182.70                30.45
3 Thép hộp vuông 220x220x5             5.0 202.53                33.76
4 Thép hộp vuông 220x220x6             6.0 241.91                40.32
5 Thép hộp vuông 220x220x8             8.0 319.53                53.25
6 Thép hộp vuông 220x220x10           10.0 395.64                65.94
7 Thép hộp vuông 220x220x12           12.0 470.25                78.37
8 Thép hộp vuông 220x220x12.5           12.5 488.66                81.44
9 Thép hộp vuông 220x220x16           16.0 614.94              102.49
Thép hộp vuông 250x250
1 Thép hộp vuông 250x250x5             5.0                   230.79                38.47
2 Thép hộp vuông 250x250x6             6.0                   275.82                45.97
3 Thép hộp vuông 250x250x8             8.0                   364.74                60.79
4 Thép hộp vuông 250x250x10           10.0                   452.16                75.36
5 Thép hộp vuông 250x250x12           12.0                   538.07                89.68
6 Thép hộp vuông 250x250x16           16.0                   705.37              117.56
Thép hộp vuông 300x300
1 Thép hộp vuông 300x300x6             6.0                   332.34                55.39
2 Thép hộp vuông 300x300x6.3             6.3                   348.60                58.10
3 Thép hộp vuông 300x300x8             8.0                   440.10                73.35
4 Thép hộp vuông 300x300x10           10.0                   546.36                91.06
5 Thép hộp vuông 300x300x12           12.0                   651.11              108.52
6 Thép hộp vuông 300x300x12.5           12.5                   677.06              112.84
7 Thép hộp vuông 300x300x16           16.0                   856.09              142.68
Thép hộp vuông 350x350
1 Thép hộp vuông 350x350x6.3             6.3                   407.94                67.99
2 Thép hộp vuông 350x350x8             8.0                   515.46                85.91
3 Thép hộp vuông 350x350x10           10.0                   640.56              106.76
4 Thép hộp vuông 350x350x12           12.0                   764.15              127.36
5 Thép hộp vuông 350x350x12.5           12.5                   794.81              132.47
6 Thép hộp vuông 350x350x16           16.0                1,006.81              167.80
Thép hộp vuông 400x400
1 Thép hộp vuông 400x400x8             8.0                   590.82                98.47
2 Thép hộp vuông 400x400x10           10.0                   734.76              122.46
3 Thép hộp vuông 400x400x12           12.0                   877.19              146.20
4 Thép hộp vuông 400x400x12.5           12.5                   912.56              152.09
5 Thép hộp vuông 400x400x16           16.0                1,157.53              192.92
6 Thép hộp vuông 400x400x20           20.0                1,431.84              238.64

 
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn

Sản phẩmmới
Thống kê
  •   Đang truy cập 29
 
  •   Hôm nay 1,329
  •   Tháng hiện tại 14,868
  •   Tổng lượt truy cập 633,057
Hỗ trợ Online
Kinh doanh
Mr Phong
0916 333 935